Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391385 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ánh ngọc - ID: 1391385
 Name:  Ánh ngọc
 IP & Posted by:  113.163.57.195 on November 20, 2016 at 11:03pm
 Updated by:  November 22, 2016 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đang xin việc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có người chồng tốt
 Free Time:  Đọc sách tạp chí
 I Am:  Hòa đồng
 Looking For:  K phân biệt tuổi tác chân thật trong tình cảm

Back | Send Email to Ánh ngọc (ID: 1391385)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.