Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391651 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hanh MY

 Hanh MY - ID: 1391651
 Name:  Hanh MY
 IP & Posted by:  171.253.12.82 on November 24, 2016 at 3:17am
 Updated by:  January 21, 2017 at 6:13pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn trai để đi đến hôn nhân.
 Free Time:  Đọc sách, nấu ăn, đi bộ
 I Am:  là người đơn giản.
 Looking For:  Một người bạn trai để đi đến hôn nhân.

Back | Send Email to Hanh MY (ID: 1391651)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.