Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392017 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ** Nha Trang **

 ** Nha Trang ** - ID: 1392017
 Name:  ** Nha Trang **
 IP & Posted by:  1.54.149.185 on November 28, 2016 at 3:48am
 Updated by:  February 20, 2017 at 1:49pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn trên 55 tuổi . Độc thân hoặc đã li dị vợ .
 Free Time:  Ngũ . Coi ti vi .
 I Am:  ..... Nha trang ngày về tình yêu không có đây . Tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát . Chôn sâu vào thân xác lưu đày . Dã tràng ơi ! Sao lấp cho vơi sầu này .
 Looking For:  Tim bạn . Tìm tri âm tri kỉ . Để tuổi già về sau có bạn cùng chia xẻ vui buồn . Và cùng nhau đi cho hết đoạn đường đời còn dang dỡ . Trước là bạn . Sau là tùy vào duyên nợ . Nếu có duyên mình sẽ gặp nhau . Viết thư cho em nhé . nhatrang1966@yahoo.com

Back | Send Email to ** Nha Trang ** (ID: 1392017)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.