Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392481 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngân Libra - ID: 1392481
 Name:  Ngân Libra
 IP & Posted by:  14.176.107.15 on December 3, 2016 at 5:56am
 Updated by:  December 3, 2016 at 6:00am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán Hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi muốn quen nghiêm túc một người đàn ông tốt
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, coffee, online
 I Am:  Libra
 Looking For:  Yêu động vật, tốt bụng, chu đáo, tuổi vừa tầm với mình

Back | Send Email to Ngân Libra (ID: 1392481)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.