Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392858 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Na Nguyen
 Na Nguyen - ID: 1392858
 Name:  Na Nguyen
 IP & Posted by:  113.172.141.23 on December 6, 2016 at 6:34am
 Updated by:  December 6, 2016 at 8:54pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Human Resources
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời, có một gia đình nhỏ
 Free Time:  Đọc sách, cà phê một mình, đi siêu thị, shopping
 I Am:  Nghiêm túc, chân thành, biết chia sẻ
 Looking For:  Hài hước, biết chia sẻ

Back | Send Email to Na Nguyen (ID: 1392858)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.