Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393686 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HoaXươngRồng

 HoaXươngRồng - ID: 1393686
 Name:  HoaXươngRồng
 IP & Posted by:  42.113.162.165 on December 14, 2016 at 9:26am
 Updated by:  November 18, 2017 at 12:28am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống bình yên 👨‍👩‍👧‍👧🏡
 Free Time:  Làm gì mình thích... gặp bạn bè ăn uống và xem phim ...
 I Am:  Chắc tôi hiền và chung thuỷ 💜
 Looking For:  Biết tôn trọng lẫn nhau... và yêu thương vợ con 💚

Back | Send Email to HoaXươngRồng (ID: 1393686)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.