Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394524 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tim ban doi
 tim ban doi - ID: 1394524
 Name:  tim ban doi
 IP & Posted by:  70.122.143.34 on December 22, 2016 at 9:03pm
 Updated by:  January 7, 2017 at 6:57pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim một nguoi dan ong chan thanh va hiểu biet , nếu họp thi cung nhau di hét cuộc doi
 Free Time:  Don dep nha cua m di cho nấu an , xem ti vi , nghe nhạc
 I Am:  Một nguoi binh thương , khong thich dam dong , ko thich nhảy dam , ít noi , song noi tam va thich nấu nướng
 Looking For:  Một nguoi dan ong lon tuổi hon minh , hiểu biet va lo lam an , khong co bác , rượu che khong gian doi va đọc than ,neu qui ngai nao khong chan mthanh thi xin lam on dung lam mat thoi gian cua doi phuong , xin thanh that cam on .

Back | Send Email to tim ban doi (ID: 1394524)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.