Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394724 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to By

 By - ID: 1394724
 Name:  By
 IP & Posted by:  116.108.123.42 on December 25, 2016 at 11:15pm
 Updated by:  January 10, 2017 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0903918891
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người phù hợp kết hôn sinh con, hãy liên lạc với em nếu anh nghiêm túc và chân thành, viber hoặc gọi trực tiếp anh nhé, nếu anh không đủ tài chính anh có thể nha máy em sẽ gọi lại cho, em ghét mấy người sắm điện thoại chỉ để nhắn tin hoặc nhá máy
 Free Time:  Xem phim xxx, đi du lịch, ăn uống, mua sắm, 0903918891 số phon của em
 I Am:  Hiền, gợi cảm, mạnh mẽ, chung tình, nhỏ tuổi đùng làm phiền, anh nào có thái độ không nghiêm túc xin đừng liên hệ với em.
 Looking For:  Tìm bạn trai, có thể gắn bó với em suốt đời và chung tình với em, không lừa dối em, người đó khỏe mạnh, sạch sẽ.

Back | Send Email to By (ID: 1394724)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.