Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuỷ Tiên
 Thuỷ Tiên - ID: 1394731
 Name:  Thuỷ Tiên
 IP & Posted by:  27.77.113.228 on December 26, 2016 at 2:27am
 Updated by:  January 21, 2017 at 8:26pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP-HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đủ duyên để gặp,đủ nợ để yêu.
 Free Time:  Lang thang ,coffee
 I Am:  Tử vi nói tuổi Quý Hợi lận đận tình duyên,thật đúng.Để tìm được người hoà hợp để yêu thương,cùng nhau xây dựng gia đình sao mà khó quá.Khi gặp thì chỉ vì 1 lí do không đến được.Rõ khổ(chưa có con)
 Looking For:  Tình cảm,sống vì gia đình,chân thành và nghiêm túc

Back | Send Email to Thuỷ Tiên (ID: 1394731)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.