Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394937 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khang
 Khang - ID: 1394937
 Name:  Khang
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on December 28, 2016 at 4:25pm
 Updated by:  January 21, 2017 at 6:47am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  KTS
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.
 Free Time:  Mỗi cuộc đời con người là một mảnh ghép, mỗi mối quan hệ là những mảnh ghép tình cờ, và không phải mảnh ghép nào cũng đúng.
 I Am:  Sao phải lo lắng về những thứ bạn không thể thay đổi? Hãy buông bỏ và tiếp tục tiến lên, vì cuộc sống không chờ đợi.
 Looking For:  Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn.

Back | Send Email to Khang (ID: 1394937)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.