Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395238 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Meo meo - ID: 1395238
 Name:  Meo meo
 IP & Posted by:  116.108.98.75 on January 1, 2017 at 3:42am
 Updated by:  June 16, 2017 at 7:46pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 State/Province:  USA
 Zip:  Việt nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một người gắn bó lâu dài
 Free Time:  Nghe nhạc,đoc bao, xem phim
 I Am:  Mình là người vui vẻ, sống về nội tâm, nghiêm túc nhưng rất hòa đồng
 Looking For:  Chững chạc vui tính, công việc ổn đinh. Tôn trọng và hiểu nhau

Back | Send Email to Meo meo (ID: 1395238)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.