Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395242 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Người yêu - ID: 1395242
 Name:  Người yêu
 IP & Posted by:  14.169.111.205 on January 1, 2017 at 4:24am
 Updated by:  October 4, 2017 at 10:07am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim đc môt nguoi đồng hành voi mình đến hết quảng đời còn lai
 Free Time:  Đi chợ, thăm trẻ mồ côi.
 I Am:  Khi tiếp xúc ban sẽ cảm nhận
 Looking For:  Môt ngươi se yêu thuong và chia sẻ với e, cuôc đời e quá nhiều đau khổ và bất hạnh rồi, e ko mong gì hơn ngoài hp và bình yên.

Back | Send Email to Người yêu (ID: 1395242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.