Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395280 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngoc Lan - ID: 1395280
 Name:  Ngoc Lan
 IP & Posted by:  113.189.62.98 on January 1, 2017 at 5:18pm
 Updated by:  January 2, 2017 at 2:10am
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  VietNam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm 1/2 đang thất lạc ở đâu đó
 Free Time:  Nấu ăn đọc sách, đi bộ làm thiện nguyện
 I Am:  Trung thực,nghiêm túc. Kinh tế ổn định. Không vướng bân . tự do
 Looking For:  1 người nam 65 đến 70 tuổi, không vướng bạn gia đình, hưu trí kinh tế ổn định . ở đâu cũng được, hiểu biết sẻ chia đồng cảm biết yêu thương giúp đỡ mọi người .thư về :phonau haingan( viết bằng số hai ngàn) acong da hu cham com. Xin đừng đùa giởn. Cám ơn mọi người đã xem hồ sơ này.

Back | Send Email to Ngoc Lan (ID: 1395280)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.