Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395317 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Uyên
 Kim Uyên - ID: 1395317
 Name:  Kim Uyên
 IP & Posted by:  123.22.3.24 on January 2, 2017 at 4:30am
 Updated by:  January 23, 2017 at 7:30am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Công viên chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  "Gia đình"luôn mãi là chổ dựa duy nhất khi đau khổ và khó khăn...
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc
 I Am:  Tôi là một người vui vẻ, thích hoà đồng
 Looking For:  Trung thực, thẳng thắng

Back | Send Email to Kim Uyên (ID: 1395317)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.