Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Eric phunghuynh

 Eric phunghuynh - ID: 1395701
 Name:  Eric phunghuynh
 IP & Posted by:  73.182.33.185 on January 6, 2017 at 12:43pm
 Updated by:  September 20, 2017 at 10:13pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Savannah
 State/Province:  Georgia
 Zip:  31419
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nals
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái đi tiếp quảng đường còn lại
 Free Time:  Xem phim phật giáo và xem hài
 I Am:  Là người học phật. Tin vào nhân quả. Sống có tâm. Không lừa dối ai và tham lam. Thẳng tính đôi khi lời nói làm người khác khó chịu .lien he qua huynhvanphung1905@ gmail.c o m
 Looking For:  Hài hước. Có tâm và yêu chúng sanh.

Back | Send Email to Eric phunghuynh (ID: 1395701)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.