Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Eric phunghuynh
 Eric phunghuynh - ID: 1395701
 Name:  Eric phunghuynh
 IP & Posted by:  73.182.33.185 on January 6, 2017 at 12:43pm
 Updated by:  January 6, 2017 at 9:01pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Savannah
 State/Province:  Georgia
 Zip:  31419
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nals
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái đi tiếp quảng đường còn lại
 Free Time:  Xem phim phật giáo và xem hài
 I Am:  Là người học phật. Tin vào nhân quả. Sống có tâm. Không lừa dối ai và tham lam. Thẳng tính đôi khi lời nói làm người khác khó chịu .
 Looking For:  Hài hước. Có tâm và yêu chúng sanh.

Back | Send Email to Eric phunghuynh (ID: 1395701)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.