Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395995 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh
 Minh - ID: 1395995
 Name:  Minh
 IP & Posted by:  197.210.25.159 on January 10, 2017 at 4:49am
 Updated by:  January 10, 2017 at 8:48pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cho em mượn anh , mượn anh thôi. Cùng em đi hết quãng đường đời. Mặc cho nhân thế sẩu muôn nẻo. Anh cũng yêu em thế đủ rồi. Tìm một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa
 Free Time:  Nau an, don dep, gym, danh thoi gian cho con va thích đọc van tho
 I Am:  Là nguoi Đơn giản , trách nhiệm , tình cảm , song noi tam. Mẫu người dễ nhìn trên trung binh
 Looking For:  người phụ nữ tốt với trái tim tốt

Back | Send Email to Minh (ID: 1395995)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.