Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quang
 Quang - ID: 1396174
 Name:  Quang
 IP & Posted by:  58.107.111.37 on January 12, 2017 at 12:46am
 Updated by:  January 13, 2017 at 2:32am
 Gender:  Gay
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hair
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc tốt, sống lành mạnh,yeu thương giúp đỡ mọi người
 Free Time:  Nghe nhạc thiền, thể thao, ngắm cảnh..thích du lịch chiêm nghiệm cuộc sống...
 I Am:  Là người đơn giản, thật thà, ngay thẳng, cởi mở, tôn trọng. Tìm bạn thích hợp để tiến tới lâu dài.( family) dthoai: 0436027733
 Looking For:  Cùng suy nghĩ với mình

Back | Send Email to Quang (ID: 1396174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.