Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Tuyền

 Thanh Tuyền - ID: 1396490
 Name:  Thanh Tuyền
 IP & Posted by:  1.55.181.137 on January 15, 2017 at 2:01am
 Updated by:  October 31, 2017 at 9:43pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  củ chi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo ra cho mình nhưng niềm vui từ điều đơn giản nhất k bon chen hay ganh đua nhiều để được sống bình an
 Free Time:  Nghe nhạc, xem hài.
 I Am:  Trải qua nhiều giờ chỉ muốn cuộc sống được bình an. K cần có nhiều quá.đơn giản nhất có thể là dc.
 Looking For:  Những người bạn

Back | Send Email to Thanh Tuyền (ID: 1396490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.