Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phil_adl

 phil_adl - ID: 1396535
 Name:  phil_adl
 IP & Posted by:  58.186.173.198 on January 15, 2017 at 4:29pm
 Updated by:  January 16, 2017 at 8:59pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Adelaide
 State/Province:  South Australia
 Country:  Australia
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gia đình vui vẻ, đầm ấm và đầy đủ
 Free Time:  Du lịch, xem phim, đọc sách, nghiên cứu văn hoá. Giao lưu cộng đồng
 I Am:  Một người đàn ông vui vẻ, hoạt bát, có kế hoạch và muc tiêu. Chân thành trong tình cảm. Năng động và cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Just an ordinary man anyway.
 Looking For:  Không đưa ra điều kiện vì mọi việc là duyên số. Mọi việc đến từ cảm xúc và sự hòa hợp. Sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ là nền tảng cho hạnh phúc.

Back | Send Email to phil_adl (ID: 1396535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.