Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396971 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh

 Thanh - ID: 1396971
 Name:  Thanh
 IP & Posted by:  27.77.51.9 on January 20, 2017 at 11:07pm
 Updated by:  July 5, 2017 at 10:12pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  RG_Kiên Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn,có thể đi đến hôn nhân.
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhac...
 I Am:  Mình cũng bình thường như bao cô gái khác thôi. VIBER:Không chín ba tám,bảy bốn năm,tám hai hai.
 Looking For:  Chân thành,xem trọng tình cảm,có thể đi đến hôn nhân.

Back | Send Email to Thanh (ID: 1396971)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.