Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397166 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hanh Luu
 Hanh Luu - ID: 1397166
 Name:  Hanh Luu
 IP & Posted by:  171.248.126.150 on January 24, 2017 at 5:15am
 Updated by:  March 15, 2017 at 5:01am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn hợp ý hoặc lâu dài để tiến đến hôn nhân
 Free Time:  đọc sách,nghe nhạc
 I Am:  hòa đồng vui vẻ
 Looking For:  lịch sự hòa nhã

Back | Send Email to Hanh Luu (ID: 1397166)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.