Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huyen nguyen

 Huyen nguyen - ID: 1397664
 Name:  Huyen nguyen
 IP & Posted by:  171.233.54.197 on February 1, 2017 at 8:54pm
 Updated by:  November 13, 2018 at 3:34am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Tân
 Zip:  0903960779
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn. Nếu hợp sẽ đi đến hôn nhân ....
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch, chăm sóc gia đình ...
 I Am:  Hòa nhã , vui vẻ , sống có tình cảm ....
 Looking For:  Tìm Bạn trai chân thành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Back | Send Email to Huyen nguyen (ID: 1397664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.