Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397820 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Binh

 Nguyen Binh - ID: 1397820
 Name:  Nguyen Binh
 IP & Posted by:  112.197.35.110 on February 3, 2017 at 7:48pm
 Updated by:  February 7, 2019 at 2:46am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ko quá thấp. Ưa nhìn. Trung thực, đơn giản. Biết quan tâm sẽ được quan tâm.
 Free Time:  Đọc sách, chơi thể thao. Nhiếp ảnh, du lịch, thích làm công việc trang trí nhà cửa, yêu động vật, yêu thiên nhiên.
 I Am:  Hòa đồng, vui vẻ, thích nghe nhạc. Chụp ảnh
 Looking For:  Trung bình. Trung thực, chung tình.vui vẻ,hòa đồng.

Back | Send Email to Nguyen Binh (ID: 1397820)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.