Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lụa

 Lụa - ID: 1397831
 Name:  Lụa
 IP & Posted by:  14.167.44.4 on February 3, 2017 at 9:14pm
 Updated by:  December 12, 2017 at 8:16pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để nói chuyện, tìm hiểu nhau nếu hợp sẻ tính chuyện tương lai...
 Free Time:  Nghe nhạc, làm việc nhà,
 I Am:  Hoà đồng, dể tiếp xúc nhưng đôi khi còn ngại khi nói chuyện với người lạ
 Looking For:  Một người thật lòng, chung thủy, nghiêm túc để nói chuyện tìm hiểu nhau.. Nếu hộp nhau thì sẻ tính chuyện lau dai.

Back | Send Email to Lụa (ID: 1397831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.