Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to zHữu duyênz

 zHữu duyênz - ID: 1398323
 Name:  zHữu duyênz
 IP & Posted by:  116.108.217.185 on February 10, 2017 at 4:05am
 Updated by:  October 11, 2017 at 6:01pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ket ban nghiem tuc, tim nguoi hop Cung xay dung ngoi nha va nhung dua tre
 Free Time:  Xem tv , online , du lich, nau an
 I Am:  là 1 người của gia đình, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Mong muốn tìm được người cùng san sẻ, xây dựng hạnh phúc gia đình , tinh tinh khi ket ban se rõ hon hihi
 Looking For:  Họp tinh Cùng chia se buon vui trong cuoc song ,Than thiện , vui ve , biet quan tam nguoi khac

Back | Send Email to zHữu duyênz (ID: 1398323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.