Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398575 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Arakis
 Arakis - ID: 1398575
 Name:  Arakis
 IP & Posted by:  14.186.162.36 on February 13, 2017 at 6:16pm
 Updated by:  February 25, 2017 at 5:38am
 Gender:  Male
 Age:  64
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Long relationship
 Free Time:  Công nghệ mới - New technologies
 I Am:  Tôi Việt Kiều Pháp, sinh ở Sài Gòn. Tôi sống ở Việt Nam trong 25 năm, biết nói tiếng Việt, nhưng không biết viết va không đọc. Tôi kết hôn, nhưng chúng tôi sống tách Chúng tôi sẽ ly hôn. Công việc của tôi là quản lý công ty nhỏ. Sorry, không phải là hình ảnh thật của tôi. Tôi sẽ gởi hình ảnh thật cho bạn bằng tin nhắn.
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người bạn trung thành để đi cùng với tôi trong cuộc sống, kinh doanh và du lịch. Người bạn này, từ 35 đến 45 tuổi, tốt nhất sẽ là người biết quản lý công ty. Thank you ladies vì đã đọc profile

Back | Send Email to Arakis (ID: 1398575)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.