Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398665 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ANHtim1NUA

 ANHtim1NUA - ID: 1398665
 Name:  ANHtim1NUA
 IP & Posted by:  183.81.12.31 on February 15, 2017 at 1:28am
 Updated by:  May 20, 2018 at 2:12am
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HỒ CHÍ MINH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  MỤC TIÊU LỚN NHẤT LÀ.
 Free Time:  THƯỜNG HAY ĐI UOng CAFE 1 MÌNH HOẶC DI DẠO ĐỄ SUY NGHĨ NHỮNG CHUYỆN RIÊNG TƯ.
 I Am:  MÌNH TÊN VŨ 26 TUỖI, CAO RÁO VÀ CHÂN THÀNH , CŨNG MỐN TÌM NGƯỜI THẬT LÒNG , NẾU CÓ THỄ THÌ CHÚNG TA CÓ THỄ TIM HIỄU NHAU ĐỄ HIỄU NHAU NHIỀU HƠN, ... NHỮNG AI MUỐN ĐÙA GIỠN TÌNH CÃM THÌ XIN LỖI KHÔNG NÊN MẤT THỜI GIAN VỚI NHAU.... Các bạn muốn liên lạc với mình có thễ gọi trực tiếp hoặc liên lạc qua viber cũa mình , số là 0938823179. ((( không chín ba tám. Tám hai ba một bảy chín ))))...
 Looking For:  

Back | Send Email to ANHtim1NUA (ID: 1398665)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.