Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398751 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to lua gat
 lua gat - ID: 1398751
 Name:  lua gat
 IP & Posted by:  27.64.18.117 on February 16, 2017 at 6:40am
 Updated by:  February 18, 2017 at 11:20pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Large
 From City:  Kansas
 State/Province:  Missouri
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  LUA GAT
 Smoker:  Cigar/pipe smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  TÔI LÀM HỒ SƠ NÀY ĐỂ CẢNH BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN NỮ ĐANG CÓ Ý TÌM BẠN LẬP GIA ĐÌNH. NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY TÊN LÀ VÕ TRUNG TRỰC, 44T,HỒ SƠ CỦA ANH TA LÀ "DUYEN PHAN" ID là 1392995 MỘT NGƯỜI RẤT XẤU VÀ KO THỂ TIN ĐƯỢC, ANH TA CHỈ THÍCH TÌM NHỮNG CÔ GÁI NHẸ DẠ CẢ TIN QUA ĐÊM RỒI RUỒNG BỎ,TÔI CŨNG ĐÃ LÀ 1 NẠN NHÂN CỦA ANH TA. ANH TA RẤT XẠO,NHỮNG BẠN GÁI CÓ ĐỊNH MUỐN QUEN ANH TA,HAY ĐANG QUEN ANH TA THÌ TÔI NGHĨ CÁC BẠN NÊN DỪNG LẠI MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. ANH TA CHỈ HỨA HẸN THÔI CHỨ ANH TA SẼ KHÔNG THẬT LÒNG VỚI AI ĐÂU. HIỆN TẠI ANH TA ĐANG Ở VN,VÀ SẼ Ở VN TRONG 1 THỜI GIAN, SỐ DT CỦA ANH TA LÀ 0914800559. NÊN TÔI CHỈ MUỐN CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN NỮ HÃY CẢNH GIÁC VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐỂ KO PHẢI HỐI HẬN NHƯ TÔI. CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN
 Free Time:  TÔI LÀM HỒ SƠ NÀY ĐỂ CẢNH BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN NỮ ĐANG CÓ Ý TÌM BẠN LẬP GIA ĐÌNH. NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY TÊN LÀ VÕ TRUNG TRỰC, 44T,HỒ SƠ CỦA ANH TA LÀ "DUYEN PHAN" ID là 1392995 LÀ MỘT NGƯỜI RẤT XẤU VÀ KO THỂ TIN ĐƯỢC, ANH TA CHỈ THÍCH TÌM NHỮNG CÔ GÁI NHẸ DẠ CẢ TIN QUA ĐÊM RỒI RUỒNG BỎ,TÔI CŨNG ĐÃ LÀ 1 NẠN NHÂN CỦA ANH TA. ANH TA RẤT XẠO,NHỮNG BẠN GÁI CÓ ĐỊNH MUỐN QUEN ANH TA,HAY ĐANG QUEN ANH TA THÌ TÔI NGHĨ CÁC BẠN NÊN DỪNG LẠI MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. ANH TA CHỈ HỨA HẸN THÔI CHỨ ANH TA SẼ KHÔNG THẬT LÒNG VỚI AI ĐÂU. HIỆN TẠI ANH TA ĐANG Ở VN,VÀ SẼ Ở VN TRONG 1 THỜI GIAN, SỐ DT CỦA ANH TA LÀ 0914800559. NÊN TÔI CHỈ MUỐN CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN NỮ HÃY CẢNH GIÁC VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐỂ KO PHẢI HỐI HẬN NHƯ TÔI. CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN
 I Am:  TÔI LÀM HỒ SƠ NÀY ĐỂ CẢNH BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN NỮ ĐANG CÓ Ý TÌM BẠN LẬP GIA ĐÌNH. NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY TÊN LÀ VÕ TRUNG TRỰC, 44T,HỒ SƠ CỦA ANH TA LÀ "DUYEN PHAN" ID là 1392995 LÀ MỘT NGƯỜI RẤT XẤU VÀ KO THỂ TIN ĐƯỢC, ANH TA CHỈ THÍCH TÌM NHỮNG CÔ GÁI NHẸ DẠ CẢ TIN QUA ĐÊM RỒI RUỒNG BỎ,TÔI CŨNG ĐÃ LÀ 1 NẠN NHÂN CỦA ANH TA. ANH TA RẤT XẠO,NHỮNG BẠN GÁI CÓ ĐỊNH MUỐN QUEN ANH TA,HAY ĐANG QUEN ANH TA THÌ TÔI NGHĨ CÁC BẠN NÊN DỪNG LẠI MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. ANH TA CHỈ HỨA HẸN THÔI CHỨ ANH TA SẼ KHÔNG THẬT LÒNG VỚI AI ĐÂU. HIỆN TẠI ANH TA ĐANG Ở VN,VÀ SẼ Ở VN TRONG 1 THỜI GIAN, SỐ DT CỦA ANH TA LÀ 0914800559. NÊN TÔI CHỈ MUỐN CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN NỮ HÃY CẢNH GIÁC VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐỂ KO PHẢI HỐI HẬN NHƯ TÔI. CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN
 Looking For:  TÔI LÀM HỒ SƠ NÀY ĐỂ CẢNH BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN NỮ ĐANG CÓ Ý TÌM BẠN LẬP GIA ĐÌNH. NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY TÊN LÀ VÕ TRUNG TRỰC, 44T,HỒ SƠ CỦA ANH TA LÀ "DUYEN PHAN" ID là 1392995 LÀ MỘT NGƯỜI RẤT XẤU VÀ KO THỂ TIN ĐƯỢC, ANH TA CHỈ THÍCH TÌM NHỮNG CÔ GÁI NHẸ DẠ CẢ TIN QUA ĐÊM RỒI RUỒNG BỎ,TÔI CŨNG ĐÃ LÀ 1 NẠN NHÂN CỦA ANH TA. ANH TA RẤT XẠO,NHỮNG BẠN GÁI CÓ ĐỊNH MUỐN QUEN ANH TA,HAY ĐANG QUEN ANH TA THÌ TÔI NGHĨ CÁC BẠN NÊN DỪNG LẠI MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. ANH TA CHỈ HỨA HẸN THÔI CHỨ ANH TA SẼ KHÔNG THẬT LÒNG VỚI AI ĐÂU. HIỆN TẠI ANH TA ĐANG Ở VN,VÀ SẼ Ở VN TRONG 1 THỜI GIAN, SỐ DT CỦA ANH TA LÀ 0914800559. NÊN TÔI CHỈ MUỐN CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN NỮ HÃY CẢNH GIÁC VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐỂ KO PHẢI HỐI HẬN NHƯ TÔI. CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN

Back | Send Email to lua gat (ID: 1398751)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.