Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399066 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Single579
 Single579 - ID: 1399066
 Name:  Single579
 IP & Posted by:  123.25.207.38 on February 20, 2017 at 6:31am
 Updated by:  December 14, 2018 at 2:10pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  PetroVN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Niềm tin là một thứ tình cảm rất đáng được trân trọng,cho nên bạn hãy chọn đúng người để đặt niềm tin vào cũng như trân trọng ai đó khi họ toàn tâm tin tưởng bạn.
 Free Time:  Ngồi một mình suy ngẫm..., du lịch, nghe nhạc.
 I Am:  Người con gái đủ bản lĩnh đối mặt với tất cả.
 Looking For:  Chia sẻ, cảm thông, điểm đến chung của hp!

Back | Send Email to Single579 (ID: 1399066)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.