Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399592 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Help...plz

 Help...plz - ID: 1399592
 Name:  Help...plz
 IP & Posted by:  14.186.178.29 on February 25, 2017 at 11:50pm
 Updated by:  May 8, 2017 at 7:15am
 Gender:  Gay
 Age:  28
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nothing...
 Free Time:  Nothing...
 I Am:  Tôi tri thức, kín đáo. Tôi có tập gym và tôi chỉ dễ nhìn. Ko đẹp cũng ko xấu. Xin lỗi khi hình bên không phải của tôi. Xin thông cảm vì điều này.
 Looking For:  Tôi cần sự giúp đỡ. Hi vọng có Anh em bạn bè nào có nhu cầu xin giúp đỡ. Mọi chi tiết xin liên lạc hoặc add zalo: 0 một 2 không bảy bảy chín sáu sáu bốn sáu. Cảm ơn.

Back | Send Email to Help...plz (ID: 1399592)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.