Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400451 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thao

 Thanh Thao - ID: 1400451
 Name:  Thanh Thao
 IP & Posted by:  113.163.113.97 on March 8, 2017 at 3:14am
 Updated by:  April 9, 2018 at 5:33am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Binh Dai - bt
 State/Province:  California
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lua Dao- NV me be . Co
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Lừa đảo . Thủ đoạn me binh cấp cứu ở BV không tiền trả viện phi.
 Free Time:  Cô gái này là nhân viên MẸ và BÉ ở Co Mart Bến tre . Tên thật là Nguyen t Thành Thảo ở Bình Đại. Cư ngụ ở Xóm Trọ 310. Cô này mắc nợ nhiều người không có khả năng trả nên làm hs tìm bạn để Lừa Đảo qua việc mẹ bình cấp cứu không tiền trả viện phí . cô này lừa đảo nhiều người ở khắp nơi. Hiện nay bị CT cho nghỉ việc và thất nghiệp . fone 01296237963 . người anh tên Nguyễn v Trắng lẫn tiền dùm . Cô gái nói dối không có CMND để dấu lý lịch .
 I Am:  Ten that la N thi Thanh Thao , 37 tuoi, li dị , mẹ già bịnh tiểu đuong ( hiện đã huy ) nha o Binh Dai - Bến Tre .
 Looking For:  Warning - Cảnh báo các bạn trong ngoại nước về con lừa Đảo này - cần giúp đỡ tiền bạc của nhiều người . Sau đó hủy HS và số fone. Báo ngay cho CẢ Phòng chống tội phạm và CA Xã BInh Dai hay CA Bến Tre . بان كي مون جاي تساو، من ثين

Back | Send Email to Thanh Thao (ID: 1400451)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.