Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401507 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh Ruby
 Linh Ruby - ID: 1401507
 Name:  Linh Ruby
 IP & Posted by:  171.232.180.40 on March 21, 2017 at 1:24am
 Updated by:  February 1, 2018 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu và chia sẽ vui buồn trong cuộc sống. Tìm một nữa nghiem túc
 Free Time:  nghe nhạc, cà phê ,mua sắm
 I Am:  vui vẻ, hiền lành, dể thương, lãng mạng, Sống tình cảm,Người của gia đình, yêu trẻ con.
 Looking For:  trung thực, chân thành.chăm lo gia đình

Back | Send Email to Linh Ruby (ID: 1401507)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.