Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401870 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Timbangai

 Timbangai - ID: 1401870
 Name:  Timbangai
 IP & Posted by:  27.2.126.9 on March 25, 2017 at 2:00am
 Updated by:  March 28, 2017 at 4:20am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn hợp tính
 Free Time:  Online,làm vườn,huấn luyện mấy chú chó trong trang trại của mình.
 I Am:  Mình kinh doanh và có 1 trang trại nuôi lươn theo tiêu chuẩn Châu Âu. Trước đây sống ở nước ngoài,mới về Việt Nam lập nghiệp. Rất vui dc l;àm quen với các bạn.
 Looking For:  Phụ nữ vui tính,lúc cần hiền thì hiền,lúc cần quậy thì quậy,hiihih

Back | Send Email to Timbangai (ID: 1401870)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.