Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401988 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Diana. Truong
 Diana. Truong - ID: 1401988
 Name:  Diana. Truong
 IP & Posted by:  104.2.23.14 on March 26, 2017 at 7:34pm
 Updated by:  March 28, 2017 at 12:47am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Grand praiprie
 State/Province:  Texas
 Zip:  75052
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm bạn tâm sự về chuyện đời vui buồn có nhau cho đỡ cô đơn sau ngày làm việc mệt mỏi
 Free Time:  lúc rãnh thường chơi game và coi nhưng game shaw ở ổn like
 I Am:  Là 1 người bình thương rất ham đi chơi khấp nơi vui buồn hay lẫn lộn dễ giao tiếp kg tự ty
 Looking For:  Biết thực tể kg xạovui vẻ. Và phải có việc làm ổn định

Back | Send Email to Diana. Truong (ID: 1401988)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.