Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403179 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to stephen siegel
 stephen siegel - ID: 1403179
 Name:  stephen siegel
 IP & Posted by:  197.211.60.66 on April 10, 2017 at 8:09pm
 Updated by:  April 11, 2017 at 8:12pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  hawaii
 State/Province:  Hawaii
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:   Muốn kết hôn và yêu vợ tôi hơn và hơn nữa
 Free Time:   Xem phim, nghe nhạc, xem TV, xem tin tức, và chơi bóng bàn
 I Am:   Là một người đàn ông rất đơn giản, rất thân thiện, dễ dàng đi và rất hiểu biết
 Looking For:   Tìm kiếm một phụ nữ đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc

Back | Send Email to stephen siegel (ID: 1403179)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.