Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Eđangởđâu
 Eđangởđâu - ID: 1403893
 Name:  Eđangởđâu
 IP & Posted by:  66.249.82.78 on April 20, 2017 at 7:05am
 Updated by:  April 20, 2017 at 8:36pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Nha trang
 State/Province:  Alabama
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có gia đinh.tìm đuợc nửa còn lại.
 Free Time:  Chơi đan.làm thơ ngắm trăng.
 I Am:  Sống đạm bạc giản dị.
 Looking For:  Đàn bà đạo đức,yêu cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to Eđangởđâu (ID: 1403893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.