Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 quynhthanh - ID: 1404547
 Name:  quynhthanh
 IP & Posted by:  42.112.85.88 on April 29, 2017 at 6:21pm
 Gender:  Gay
 Age:  43
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Việt Nam
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lao động phổ thô
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  ..........
 Free Time:  Nghe nhạc, câu cá...
 I Am:  Bình thường...
 Looking For:  Hiền, kín, thật tình, không ẻo lã, và trong phạm vi thành phố hồ chí minh vì tôi ở Âu Cơ.

Back | Send Email to quynhthanh (ID: 1404547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.