Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404681 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Sun - ID: 1404681
 Name:  Sun
 IP & Posted by:  115.186.194.18 on May 1, 2017 at 5:46pm
 Updated by:  May 2, 2017 at 4:08am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Country:  Australia
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đạt được những điều mình mong muốn
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, noi chuyện với bạn b
 I Am:  Đơn giản, ít nói, nhưng quen rồi thì sẽ nói nhiều :):)
 Looking For:  Tìm bạn, những người thật lòng, ko lừa dối va có cùng quân điểm:3

Back | Send Email to Sun (ID: 1404681)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.