Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404910 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Mi
 Nguyen Mi - ID: 1404910
 Name:  Nguyen Mi
 IP & Posted by:  115.74.209.122 on May 4, 2017 at 9:40pm
 Updated by:  June 21, 2017 at 6:40pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  CM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đang dần tiến tới cuộc sống ổn định, vui vẻ,vạn sự tuỳ duyên
 Free Time:  Yoga,du lịch, nấu ăn, ....
 I Am:  Hoà đồng, dễ thương, thích sự thẳng thắn...
 Looking For:  Người bắt đầu bằng sự chân thành, thật lòng và không gia trưởng,

Back | Send Email to Nguyen Mi (ID: 1404910)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.