Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405055 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Trang

 Phương Trang - ID: 1405055
 Name:  Phương Trang
 IP & Posted by:  171.250.244.50 on May 6, 2017 at 11:27pm
 Updated by:  June 4, 2017 at 4:24am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài
 Free Time:  Về thăm gia đình và gặp bạn bè.
 I Am:  Nguyễn Thị Phuong Trang : 23/12/1973
 Looking For:  Vui Vẻ Hoà Đồng

Back | Send Email to Phương Trang (ID: 1405055)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.