Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405058 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương baby
 Phương baby - ID: 1405058
 Name:  Phương baby
 IP & Posted by:  115.74.225.100 on May 7, 2017 at 12:24am
 Updated by:  May 7, 2017 at 1:10am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ cùng nhau di tiếp quảng dời còn lại, con ko sẽ là bạn bè tốt của nhau
 Free Time:  Di shopping, nghe nhạc...
 I Am:  Thật thà, chung thuỷ, de xúc dong
 Looking For:  Tìm người thật thà, chung thuỷ, thích làm từ thiện

Back | Send Email to Phương baby (ID: 1405058)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.