Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405322 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhung
 Nhung - ID: 1405322
 Name:  Nhung
 IP & Posted by:  45.48.142.65 on May 9, 2017 at 10:02pm
 Updated by:  May 10, 2017 at 3:03am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  garden garden
 State/Province:  California
 Zip:  92844
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thi xong cai bang real estate.. muc tieu dai.. mua duoc can nha minh muon
 Free Time:  xem phim, doc tin tuc, xem youtube
 I Am:  Môt nguoi con gai Viet Nam binh thuong. thích cuoc song gian di khong drama
 Looking For:  Tri âm khó kiếm, tri kỷ càng khó tìm.. muốn tìm một người để tâm sự và hiểu được mình thật là khó kiếm..Biển người mênh mong nếu chúng ta gặp được nhau qủa là đã có duyên. thôi thì cứ để định mệnh an bài..

Back | Send Email to Nhung (ID: 1405322)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.