Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405809 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Thị Trang
 Lê Thị Trang - ID: 1405809
 Name:  Lê Thị Trang
 IP & Posted by:  116.100.121.109 on May 16, 2017 at 6:22am
 Updated by:  October 22, 2017 at 7:33pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Luôn cố gắng cho công việc và cuộc sống tốt hơn
 Free Time:  xem phim, đi du lịch, gặp bạn
 I Am:  chân thành, cầu tiến
 Looking For:  chung thủy, biết quan tâm và chia sẽ

Back | Send Email to Lê Thị Trang (ID: 1405809)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.