Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Mai - ID: 1405908
 Name:  Mai
 IP & Posted by:  116.102.4.74 on May 17, 2017 at 9:53am
 Updated by:  October 23, 2017 at 7:16pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lể tân bệnh việ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nghiêm túc, lâu dài, không đùa giỡn làm tổn thương cho nhau ...
 Free Time:  Đi chùa, gọi điện nói chuyện với mẹ,caffe với bạn ngày cuối tuần hay ở nhà làm công việc nhà.
 I Am:  Nhẹ nhàng, chân thành sống tình cảm
 Looking For:  Hiền, tốt tính.sống có đạo Đức ...chỉ có vậy thôi

Back | Send Email to Mai (ID: 1405908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.