Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405955 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phuong
 phuong - ID: 1405955
 Name:  phuong
 IP & Posted by:  27.64.122.158 on May 18, 2017 at 3:53am
 Updated by:  June 16, 2017 at 7:50pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người đàn.ông chính chắn để tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Du lịch
 I Am:  Vui vẻ thích khám phám và học hỏi những điều mới lạ
 Looking For:  mẫu đàn ông biết từng trải biết chăm sóc gia đình,chính chắn trong hôn nhân

Back | Send Email to phuong (ID: 1405955)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.