Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406033 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cruise Viet
 Cruise Viet - ID: 1406033
 Name:  Cruise Viet
 IP & Posted by:  14.161.0.25 on May 19, 2017 at 2:48am
 Updated by:  June 13, 2017 at 6:50am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong công việc về nhà có Sư Tử cầm tù!Huhuhuhu
 Free Time:  Cafe nhạc, uống 02 chai beer, giải trí lành mạnh. Hết thời quậy phá rùi!
 I Am:  Dễ bị phụ nữ qua mặt vì quá tin người!
 Looking For:  Xin Người cứ gian dối, nhưng xin Người đừng lìa xa Tôi!

Back | Send Email to Cruise Viet (ID: 1406033)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.