Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406279 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tina - ID: 1406279
 Name:  Tina
 IP & Posted by:  14.161.22.108 on May 22, 2017 at 7:47pm
 Updated by:  February 5, 2019 at 4:34am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Toi muon tim mot nguoi chan thanh, co thể hiểu và chia se cung toi
 Free Time:  Nghe Bolero, mua sam, doc tieu thuyết và đặc biệt rất thích ăn hàng.
 I Am:  Toi la nguoi song noi tam, ít noi
 Looking For:  Một người yêu tôi, sống có đạo đức., đặc biệt là chung thủy và nghiêm túc

Back | Send Email to Tina (ID: 1406279)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.