Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406293 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Nhung

 Phạm Nhung - ID: 1406293
 Name:  Phạm Nhung
 IP & Posted by:  14.187.192.92 on May 22, 2017 at 10:21pm
 Updated by:  May 29, 2017 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn . Kết hôn
 Free Time:  Thể thao . Du lịch
 I Am:  Độc thân . Chân thành . Có giáo dục. Viber 0916096967
 Looking For:  Đàn ông độc thân . Chân thành , hiểu biết .Bagiaxauxi888@gmail.com

Back | Send Email to Phạm Nhung (ID: 1406293)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.