Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406304 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MY

 MY - ID: 1406304
 Name:  MY
 IP & Posted by:  113.161.74.218 on May 23, 2017 at 1:34am
 Updated by:  June 5, 2017 at 11:04pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thật lòng muốn kiếm một tấm chồng che chở đời em!
 I Am:  Chân thật, đơn giản, bao dung, nhân hậu, người phụ nữ của gia đình.
 Looking For:  Đàn ông muốn cưới vợ, không đùa giỡn tình cảm của em!

Back | Send Email to MY (ID: 1406304)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.