Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406324 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 MK - ID: 1406324
 Name:  MK
 IP & Posted by:  113.185.22.243 on May 23, 2017 at 7:47am
 Updated by:  June 23, 2017 at 1:00am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời cùng xây dựng hạnh phúc
 Free Time:  Ở bên gia đình, làm những việc mình thích
 I Am:  Thân thiện, vui vẻ ,nhiệt tình , tốt bụng va cá tính . Tôi đã trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc va bị tổn thương nên rất cần tìm người yêu thương minh that long và mang lại hạnh phúc cho nhau.
 Looking For:  Người đàn ông độc thân , tử tế có tấm lòng vị tha. Tuổi từ 40- 65

Back | Send Email to MK (ID: 1406324)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.